Välkommen till Pärlans förskola!

Pärlans förskola ligger i Vårby gård nära vackra naturområden, med Mälaren och skogen runt knuten, vid fotbollsplan och parklek. Vår pedagogik är inspirerad av Fröbelpedagogiken; vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena. Vi blev en del av Norlandia i augusti 2016.

Roligt, tryggt och lärorikt för alla!

På Pärlans förskola finns sex avdelningar, A-F. Förskolan har trivsamma och ljusa lokaler samt en stor inbjudande gård med mycket lekutrymme. Vi är intresserade av natur, trädgård och odling. Vår gård är fylld av blommor från tidig vår till sen höst. Alla barn är med och stoppar ner lökar och frön i jorden.

Barnens gröna dagar

Vi har Grön Flagg och vistas gärna ute i naturen med barnen. Vi är inspirerade av Fröbels tankar om det skapande barnet, där man lär med alla sina sinnen och där naturen ger stor stimulans i verksamheten. Vi tror att lek, drama, musik och rörelse ger glädje och självförtroende samt frigör fantasi och stimulerar kreativitet. Vi arbetar dagligen med språk och matematik. Genom lekfulla pedagogiska utmaningar utvecklas det språkliga och matematiska tänkandet. Vi tycker om musik och rörelse. Vår förskola har bl.a. gemensamma drama- och sångsamlingar utifrån tema och årets växlingar.

Vi är kravcertifierade

Pärlans förskola är kravcertifierad. Våra kockar lagar all mat från grunden. En dag i veckan serveras vegetarisk mat, en dag fisk och en dag soppa.

Öppettider

Förskolan har öppet från kl. 6:30 till 18:00.