Välkommen till oss!

 • Vårt pedagogiska koncept

  Forskning visar att förskolor av hög kvalitet har en positiv effekt på barns livskvalitet även i vuxen ålder och detta tar vi på allvar. Barn som har empatiska förmågor och tro på sig själva möter världen med tillit och utforskande nyfikenhet. Genom vårt fokus på kvalitet skapar vi en förskola för framtiden.

 • Om Norlandia förskolor

  Norlandia förskolor bildades 1 januari 2013 och är en av del av Norlandia i Sverige. Vi är en internationell aktör som växer i både Sverige och i övriga Europa.

 • Vårt pedagogiska arbete

  Pärlans förskola är inspirerad av Fröbelpedagogiken. Detta innebär att vi lyfter fram naturen, leken, språket och sinnena. Friedrich Fröbel (1782-1852), grundare av konceptet kindergarten, ansåg att det var viktigt att låta barnet pröva sig fram, konstruera och upptäcka – barnet är och förblir skapande. På grund av detta skulle pedagogen inte undervisa barnet i kunskaper utan i uppfinnandet och utforskandets konst, ge verktyg – inte färdiga lösningar.

 • Värför du ska välja förskoleplats hos oss

  Barnets bästa i fokus är vår ledstjärna. Våra framgångsfaktorer för att skapa en bra verksamhet för barnen är ett gott ledarskap, hög kvalitet och en vilja att utvecklas. Nyfikenheten, lusten och viljan att lära nytt tillsammans med barnen är grunden för det kreativa lärandet i våra förskolor och skolor. Vi bygger vårt pedagogiska arbete på barnens delaktighet, inflytande och intressen.